Pazarlama Karması Nedir? 4P Unsurları Nelerdir?

Pazarlama Karması Nedir? 4P Unsurları Nelerdir?

Ocak 22, 2024

 

Pazarlama karması, bir işletmenin pazarlama stratejilerini planlamak ve yönetmek için kullanması gereken temel bir kavramdır. Bu kapsamlı yaklaşım, ürün veya hizmeti hedef kitleye tanıtmak, marka bilinirliğini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için bir dizi stratejiyi bir araya getirir. 

 

Pazarlama Karması Nedir?

Bir pazarlama karması, kapsamlı bir pazarlama planının parçası olarak birden fazla odak alanını içerir . Bu terim genellikle 4P ile başlayan ortak bir sınıflandırmayı barındırır. Pazarlama karması 4P; ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım olmak üzere 4 ana kavramdan oluşur.

 

Pazarlama Karması 4P ilk kez 1960 yılında E. Jerome McCarthy tarafından son derece etkili bir metin olan Temel Pazarlama, bir yönetsel yaklaşım ile kavramsallaştırıldı. McCarthy, pazarlamacıların zamanlarının ve hedef pazarlarının dinamik sosyal ve politik gerçeklerine uygun planlar oluşturmalarına yardımcı olmak için bu konsepti 4P’ye (ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım) dönüştürdü. McCarthy kitabında pazarlama karmasını  “ doğru ürünü geliştirmek ve onu ”doğru’ fiyatla, doğru yerde” ve ”doğru şekilde” tanıtmak, hedef tüketicileri memnun etmek ve yine de işletmenin hedeflerini karşılamaktır” şeklinde açıklamıştır.

 

Pazarlama Karması 4P Unsurları Nelerdir?

 • ÜRÜN

Ürün, hedef kitleye pazarlanan mal veya hizmettir.  Başarılı ürünler genellikle piyasada henüz karşılanmayan bir ihtiyaca çözüm bulur veya talep yaratan yeni bir müşteri deneyimi sağlar. Pazarlama karması unsuru olan ürün; bir ürün, bir araç veya bir giysi parçası gibi somut olabileceği gibi, bir gemi gezisi veya ev temizlik hizmeti gibi soyut da olabilir. Başarılı bir ürün ya pazardaki bir boşluğu doldurur ya da talebi artıran benzersiz bir deneyim sunar.  

Örneğin; iPhone piyasaya sürülmeden önce çoğu tüketici, her şeye parmaklarının ucunda erişmelerini sağlayacak bir telefona ihtiyaç duyulduğunun farkında değildi. Apple’ın ürününü pazarlama şekli, insanları aynı zamanda GPS , takvim, arama motoru, el feneri, hava durumu rehberi ve hesap makinesi olarak da kullanılabilen bir akıllı telefon geliştirdi. Böylece bir pazarlama karması unsuru olan ürün, hayatlarını basitleştirmeye doğru evriltti.

Pazarlama karması unsuru olan ürün üzerinde çalışılırken hedef kitlenin ve potansiyel müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarını dikkate almak önemlidir. Bir ürün üzerinde çalışılırken dikkate alınması gereken bazı sorular şunlardır: 

 

 • Ürün nedir? 
 • Ürün ne işe yarıyor? 
 • Ürün karşılanmamış bir ihtiyacı karşılıyor mu yoksa yeni bir deneyim mi sağlıyor? 
 • Ürünün hedef kitlesi kim? 
 • Ürünün diğer ürünlerin sunduklarından farkı nedir? 

 • FİYAT

Pazarlama karması unsuru fiyat; bir ürün veya hizmetin maliyetidir. Bir ürün veya hizmeti pazarlarken, hedef pazarın aynı anda erişebileceği ve iş hedeflerini karşılayan bir fiyat seçmek önemlidir. Farklı fiyatlandırma modelleri, bir ürünün genel başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ürün pazarlaması sırasında, tüketiciler için uygun fiyatlı, aynı zamanda işletme açısından da karlı bir fiyat belirlemek önemlidir. 

Örneğin, bir ürünün fiyatı aşırı fazla ise yalnızca birkaç tüketici onu satın alacaktır. Tam tersine, fiyatı çok düşük olan bir ürün, tüketicilerde kalitesiz bir izlenim yaratarak onların o ürünü satın almalarını engellemesine neden olacaktır.

Başarılı bir pazarlama karması yapmak ve fiyat belirlemek için işletmenin hedef kitlesinin ürün için ödeme yapma istekliliğini iyice anlamak önemlidir. Ürün fiyatı değerlendirilirken işletmelerin kendilerine sorabileceği sorular şunlardır:

 

 • Ürünün rakiplerinin fiyat aralığı nedir? 
 • Hedef kitlenin satın alabileceği fiyat aralığı nedir? 
 • Hedef kitle için hangi fiyat çok yüksek? Hangi fiyat çok düşük? 
 • Hedef pazara en uygun fiyat hangisi? 

 • DAĞITIM

Pazarlama karması unsuru olan dağıtım; ürün veya hizmetin müşteriler tarafından nerede ve nasıl satın alındığıdır. Aynı zamanda ürünün nerede depolandığını ve üretildiğini de içerir. Dijital dönüşüm ile ürünlerin çevrimiçi, küçük yerel mağazalar veya küresel üreticiler tarafından satılma biçimi gelişmiştir. Bu pazarlama planı aynı zamanda dergiler, çevrimiçi reklamlar, radyo, bilgilendirici reklamlar veya filmlerde ürün yerleştirmeleri gibi ürünün nerede ve hangi formatta reklamının yapıldığını da dikkate alır.

Örneğin, Pazarlama karması ile bir ürünü yaşlılara hedeflerken onu TikTok’ta pazarlamamak akıllıca olacaktır. Benzer şekilde genç nesilleri hedef alan ürünler, internette ve sosyal medya platformlarında tanıtılırsa daha fazla ilgi çekecektir.

Pazarlama karması ile bir ürünü pazarlamak ve satmak için en iyi yere karar vermek önemlidir. Bir işletme, hedef kitlesinin alışveriş yaptığı ve bilgi tükettiği fiziksel yerleri veya dijital kanalları araştırmayı düşünmelidir. Dağıtım sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bazı sorular şunlardır: 

 

 • Ürün nerede satılmak isteniyor?
 • Hedef kitle nereden alışveriş yapıyor? 
 • Hedef pazara ulaşmak için en iyi dağıtım kanalları hangileridir? 

 • TANITIM

Tanıtım, hedef kitleye doğru mesajla, doğru zamanda ulaşmak anlamına gelir. Pazarlama karması tanıtım stratejisi, bir ürünü duyurmanın ve satış promosyonu yürütmenin  tüketicilerle bağlantı kurmanın etkili bir yoludur. Bir tanıtım stratejisi, tüketicilere neden belirli bir ürüne ihtiyaç duyduklarını ve onu diğer ürünlere göre satın alma nedenlerini göstermeyi amaçlamaktadır.

Pazarlama karması ile bir ürünü tanıtmanın birçok farklı yolu vardır. Bazı geleneksel yöntemler arasında ağızdan ağıza (viral) reklamlar, basılı reklamlar ve televizyon reklamları yer alır. Ancak dijital çağda, içerik pazarlaması, e-posta pazarlaması, görüntülü reklamlar ve sosyal medya pazarlaması gibi kanalları kullanarak ürünü tanıtmak için çevrimiçi pazarlama kampanyaları oluşturulabilmektedir. Ürün tanıtımı planlanırken dikkate alınması gereken bazı sorular şunlardır: 

 

 • Hedef kitleye ulaşmak için en iyi zaman hangisidir? 
 • Hedef kitle için en etkili pazarlama kanalları hangileridir? 
 • Hedef kitle en çok hangi pazarlama mesajlarına cevap verir?
 • Hedef kitle için en ikna edici reklamcılık yaklaşımları nelerdir?

 

Sonuç olarak pazarlama karması, ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım unsurlarını birbiriyle entegre ederek kapsamlı bir pazarlama stratejisi oluşturmayı amaçlar. Bu strateji, markaların sadece ürünlerini satmakla kalmayıp, aynı zamanda müşteri sadakati kazanmalarını, marka değerini artırmalarını ve uzun vadeli başarı elde etmelerini sağlar. Başarılı bir pazarlama karması, dinamik iş dünyasında rekabet avantajı sağlayarak, markaların değişen taleplere hızlı ve etkili bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olur. 

 

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.