Pazar Segmentasyonu Nedir? Türleri Nelerdir?

Pazar Segmentasyonu Nedir? Türleri Nelerdir?

Şubat 16, 2024

Pazar segmentasyonu, pazarlama stratejilerinizi daha etkili hale getirmenin önemli bir yoludur. Hedef kitlenizi daha iyi anlamak ve onlara daha etkili bir şekilde ulaşmak için kullanılan bu strateji, işletmelerin başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

 

Pazar segmentasyonu, bir markanın toplam hedef pazarını belirli kriterlere göre daha küçük gruplara bölen bir pazarlama stratejisidir. Her grup veya segment, markanın odaklanmış ve hedeflenmiş ürünler, teklifler ve deneyimler oluşturmasını sağlayan ortak özelliklere sahiptir. Bir markanın toplam hedef pazarı, çeşitli ihtiyaçlar, zorluklar, tercihler ve satın alma kriterlerine sahip olabilir. Pazar segmentasyonu, bu hedef pazarın odaklanmış bölümlerini oluşturarak, bu segmentlere özgü mesajlar, ürünler ve hizmetler oluşturmayı amaçlar. Pazar segmentasyonu, rekabet avantajı sağlayabilir. Pazar segmentasyonu kampanyaları tarafından hizmet verilen müşteriler, bir markanın mesajlarının ve ürünlerinin kendilerine özel olarak uyarlandığını algılayabilirler.

Pazar Segmentasyonu Türleri Nelerdir?

 

Demografik Pazar Segmentasyonu

Demografik pazar segmentasyonu, pazar segmentasyonun basit ve yaygın yöntemlerinden biridir. Piyasayı yaş, gelir, cinsiyet, ırk, eğitim veya meslek gibi müşteri demografik özelliklerine ayırmayı içerir. Bu pazar segmentasyonu stratejisi, benzer demografik özelliklere sahip bireylerin benzer ihtiyaçlara sahip olacağını varsayar.

Örneğin; Yeni bir video oyun konsolu için pazar segmentasyonu stratejisi, çoğu kullanıcının harcanabilir geliri olan genç erkekler olduğunu ortaya çıkarabilir.

 

Firmografik Pazar Segmentasyonu

Firmografik pazar segmentasyonu, demografik pazar segmentasyonu ile aynı kavramdır. Ancak bu strateji, bireyleri analiz etmek yerine kuruluşlara bakar ve şirketin çalışan sayısına, müşteri sayısına, ofis sayısına veya yıllık gelirini inceler..

Örneğin; Kurumsal bir yazılım sağlayıcısı, çok uluslu bir firmaya daha çeşitli, özelleştirilebilir bir paketle yaklaşırken, daha küçük şirketlere sabit bir ücretle, daha basit bir ürünle yaklaşabilir.

 

Coğrafi Pazar Segmentasyonu

Coğrafi pazar segmentasyonu teknik olarak demografik pazar segmentasyonu yaklaşımının bir alt kümesidir. Bu yaklaşım, belirli bir coğrafi bölgedeki insanların benzer ihtiyaçlara sahip olabileceğini varsayarak müşterileri fiziksel konumlarına göre gruplandırır. Bu strateji, farklı şubelere, ofislere veya konumlara açılmak isteyen büyük şirketler için daha kullanışlıdır.

Örneğin; Bir giyim perakendecisi, Karadeniz bölgesinde, Ege bölgesine kıyasla daha fazla yağmurluk reklam gösterimi yapabilir.

 

Davranışsal Pazar Segmentasyonu

Davranışsal pazar segmentasyonu büyük ölçüde pazar verilerine, tüketici eylemlerine ve müşterilerin karar verme modellerine dayanır. Bu yaklaşım, tüketicileri daha önce pazarlar ve ürünlerle nasıl etkileşimde bulunduklarına göre gruplandırır. Bu yaklaşım, tüketicilerin önceki harcama alışkanlıklarının gelecekte ne satın alabileceklerinin bir göstergesi olduğunu, ancak harcama alışkanlıklarının zaman içinde veya küresel olaylara tepki olarak değişebileceğini varsaymaktadır. 

Örneğin; Y kuşağı tüketicileri geleneksel olarak daha fazla butik giysi satın alırken, daha yaşlı kuşakların geleneksel olarak ulusal markaları satın alma olasılıkları daha yüksektir.

 

Psikografik Pazar Segmentasyonu

Çoğu zaman en zor pazar segmentasyonu yaklaşımı olan psikografik pazar segmentasyonu, tüketicileri yaşam tarzlarına, kişiliklerine, görüşlerine ve ilgi alanlarına göre sınıflandırmaya çalışır. Bu özellikler  kolayca değişebileceğinden ve  hazırda mevcut nesnel verilere sahip olamayabileceğinden, bunu başarmak daha zor olabilir. Ancak bu pazar segmentasyonu yaklaşımı, bireyleri dış veri noktaları yerine içsel motivasyonlara göre gruplandırdığı için en güçlü pazar segmentasyonu sonuçlarını verebilir.

 

Pazar Segmentasyonu Faydaları Nelerdir?

 

Hedefli Pazarlama

İşletmeler, daha büyük bir pazarı daha küçük, daha tanımlanmış segmentlere bölerek daha kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları oluşturabilir ve istedikleri kitleyi daha etkili bir şekilde hedefleyebilir.

 

Artan Müşteri Memnuniyeti

İşletmeler, hedef kitlelerinin özel ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayarak, ürün ve hizmetlerini müşteri beklentilerini daha iyi karşılayacak ve sonuçta müşteri memnuniyetini artıracak şekilde özelleştirebilir.

 

Artan Karlılık

İşletmeler, doğru pazarlama stratejileriyle doğru müşterileri hedefleyerek dönüşüm oranlarını iyileştirebilir, müşteri sadakatini artırabilir ve sonuçta kârlılıklarını artırabilir.

 

 

Sonuç olarak, pazar segmentasyonu işletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarını, ihtiyaçlarına daha uygun ürün ve hizmetler sunmalarını ve rekabet avantajı sağlamalarını sağlayan önemli bir stratejidir. Bu nedenle, işletmelerin pazar segmentasyonu planlamasına daha fazla önem vermesi ve stratejilerini buna göre şekillendirmesi gelecekteki başarıları için kritik öneme sahiptir.

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.