Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Şubat 19, 2024

Pazar araştırması, bir ürün veya hizmetin pazar potansiyelini, tüketici davranışlarını, rekabet ortamını ve pazarlama stratejilerini değerlendirmek için yapılan kapsamlı bir çalışmadır. Bu tür bir araştırma, bir işletmenin pazardaki konumunu belirlemesine, hedef kitlesini tanımlamasına ve stratejilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Pazar araştırması terimi, doğrudan potansiyel müşterilerle yapılan araştırmalar yoluyla yeni bir hizmet veya ürünün uygulanabilirliğini değerlendirme sürecini ifade eder. Bir şirketin hedef pazarını tanımlamasına ve tüketicilerin bir ürün veya hizmete olan ilgilerine ilişkin görüş ve diğer geri bildirimlerini almasına olanak tanır.

Araştırma şirket içinde veya pazar araştırmasında uzmanlaşmış bir üçüncü tarafça yapılabilir. Bu, diğer yolların yanı sıra anketler ve odak grupları aracılığıyla da yapılabilir. Test deneklerine genellikle ürün numuneleri veya ayırdıkları zaman karşılığında küçük bir ücret ödenir.

Başarılı bir iş yürütmek için işletmelerin müşterileri, rakipleri ve sektörü hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Pazar araştırması, doğru soruları, doğru şekilde, doğru kişilere sormayı içerir. Bu, işletmelere yön verir ve müşterilerinin ne istediğini, bunun için ne kadar ödemeye hazır olduklarını bilinmesine yardımcı olur.

 

Pazar Araştırması Yapılırken İzlenmesi Gereken 5 Adım

 

 1. ARAŞTIRMA HEDEFLERİNİN TANIMLANMASI

Pazar araştırması sürecinin ilk adımı araştırma hedeflerini tanımlamaktır. Örneğin, işletme yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülmesine karar vermek aşamasında. Daha sonra araştırma süreci, pazarın yeni ürün veya hizmeti kabul edip etmeyeceğini ve bunun için ne kadar ödemeye istekli olacağını değerlendirmek olacaktır.

 

 1. ARAŞTIRMA SORULARININ GELİŞTİRİLMESİ

Bir hedef belirledikten sonra pazar araştırması için işletmenin rekabet ettiği pazar, müşteriler ve rakipler için bir araştırma soruları listesi hazırlanmalıdır.

 • İşletmenin Pazar için Sorması Gereken Sorular Nelerdir?

 • Pazarın temel demografik özellikleri nelerdir ? (örneğin, yaş ve cinsiyet vb.)
 • Yeni bir işe veya ürün geliştiriliyorsa pazara girilmesi müşterileri nasıl etkileyecek?
 • Faaliyet gösterilen bölgenin istikrarlı bir ekonomisi var mı?

 • İşletmenin Müşterileriniz için Sorması Gereken Sorular Nelerdir?

 • Hedef müşteriler kimler ve nasıl davranıyorlar?
 • Nerede yaşıyorlar?
 • İşletme için ideal müşteri profili nedir?

 • İşletmenin Rakipleri için Sorması Gereken Sorular Nelerdir?

 • İşletme için tipik bir rakibin profili nedir?
 • Rakiplerin temel güçlü yönleri nelerdir?
 • Rakiplerin temel zayıf yönleri nelerdir?

 

 1. ARAŞTIRMANIN TOPLANMASI

Pazar araştırması yaparken kullanılan 2 tür veri toplama vardır ve her ikisi de soru sormaya dayanır.

 • Niteliksel bilgi daha araştırmacıdır ve daha az sayıda katılımcıyı içerir (odak grupları ve derinlemesine görüşmeler).
 • Nicel bilgi, belirli sonuçlara varmak için kullanılır ve çok sayıda katılımcıyı (anketler ve anketler) içerir.

 • Araştırma Yürütme Yolları Nelerdir?

Pazar araştırması yaparken veri toplamaya yönelik bazı yaygın yöntemler şunlardır;

 • Telefonla Oylama
 • Postayla Gönderilen Anketler
 • Çevrimiçi Anketler
 • Kişisel Röportajlar

 

 1. BULGULARIN YORUMLANMASI

Pazar araştırması yapılırken veri toplandıktan sonra verileri düzenlerken ve gruplandırırken araştırma hedefleri akılda tutulmalı, veri organizasyonunu iyileştirmenin yolları aranmalıdır.

 

Pazar araştırması sırasında daha iyi sonuç veren veri organizasyonu için bazı ipuçları şunlardır;

 • Önemli eğilimleri tanımlanmalı; verileri düzenlemek için listeler, tablolar, diyagramlar ve zihin haritaları kullanılmalı.
 • Güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri (SWOT) belirlemek amacıyla verileri analiz etmek için pazarlama planı kullanılmalıdır. 
 • Pazar araştırması sürecinin en önemli adımlarından biri bulguları yorumlamaktır. Araştırma işletmeye ne söylüyor? Bu sorunun yanıtlanması araştırmanın neyi ortaya çıkardığını anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

 1. SONUÇ ÇIKARILMASI ve KARAR VERİLMESİ 

Pazar araştırması yapılırken en dikkat edilmesi gereken son aşamadır. Tüm adımlardan çıkan bulgular kontrol edilmeli ve sorunsuz bir pazar araştırması olduğundan emin olunmalıdır. 

 • Bulgularınız işletme için ne anlama geliyor?
 • Bu konuda ne yapılmalı?

 

Ulaşılan sonuçlar, araştırma hedefleri ve işletmenin hedefleriyle uyumlu olmalıdır.

Pazar araştırması boyunca toplanan tüm verileri incelenmelidir.

 • Verilerde herhangi bir boşluk olmadığından emin olunmalıdır.
 • Sektörde veya pazarda ana eğilimleri ve sorunlar incelenmelidir.
 • Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analiz edilmelidir.
 • Pazarlama karmasını oluşturacak taktiklere karar vermek için yapılan araştırmadan yararlanılmalıdır.

 

Sonuç olarak, pazar araştırması işletmeler için stratejik bir öneme sahiptir. Doğru şekilde yapıldığında, işletmelerin pazardaki konumlarını güçlendirmelerine ve uzun vadeli başarılarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.