Sosyal Medya Raporu Nedir?

Sosyal Medya Raporu Nedir?

Eylül 15, 2023

Sosyal medya yönetiminin önemli olduğu kadar aynı düzeyde kapsamlı bir sosyal medya raporu hazırlamak da son derece önemlidir. Sosyal medya raporu, bir kurumsal veya kişisel markanın, şirketin sosyal medya kanallarındaki performansını takip etmek ve ölçmek için oluşturulan bir belgedir. Sosyal medya raporlar, farklı sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, Twitter (X), Linkedin, YouTube vb.) için ayrı ayrı ve kendi dinamikleri içerisindeki performanslarını değerlendirir. Sosyal medya raporu, birçok faktörü ve değişkeni kapsar. Bu nedenle sosyal medya stratejisinin etkililiği ve verimliliği hakkında detaylı bir takip olanağı sağlar.

Sosyal Medya Raporu Nasıl Oluşturulur?

Sosyal medya platformlarında görünür olan markaların alanlarına ve hedeflerine uygun sosyal medya platformları birbirinden farklılık göstermektedir. Markalar, kurumsal kimliği, amaç ve kitlelerine göre Instagram, Linkedin, Twitter (X) gibi farklı medya platformlarında veya hepsinde farklı stratejiler ile çapraz yürütmektedir. Bu nedenle sosyal medya raporu hazırlamak isteyen işletmelerin ilk olarak yapması gereken şey sosyal medya platformlarını ve stratejileri birbirinden ayırmak olmalıdır.

Sosyal Medya Raporları içerik olarak belli maddeleri içerir. Bu bilgiler;

 • Takipçi Sayısı
 • İçerik Bilgisi
 • Hesap Bilinirliği
 • Etkileşim Oranları
 • Demografik Veriler
 • Reklam Performansıdır.

Sosyal medya raporları belli adımlar takip edilerek hazırlanmalıdır. Adımlar elbette değişkenlik gösterebilir ama genel olarak aşağıdaki gibidir;

 1. Hedeflerin Belirlenmesi:

  Raporlama yaparken ilk adım, amaç ve hedefleri belirlemektir. Markanın sosyal medya hesaplarının amaçları ve hedefleri belirledikten sonra markanın genel stratejisi ve sosyal medyadan beklentileri belirlenir. Ulaşılmak istenen hedefler, marka kimliği stratejilerine ve sosyal medyada var olma sebeplerine göre belirlenmelidir. Örneğin, markanın hedefi potansiyel müşterilere ulaşmak ve marka tanınırlığını arttırmaksa; bu hedeflere ulaşmak için, var olan içeriklerin kalitesi ve türleri, takipçi sayısı, etkileşim oranlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

 1. Veri Toplama:

  Sosyal medya platformlarının analitik araçlarını veya üçüncü taraf analitik araçlarını veya manuel olarak kullanarak verileri toplanır. Bu veriler, takip sayıları, etkileşim oranları, içerik performansı, kitlenin yaş grubu, cinsiyet ve demografik bilgilerinin tamamını içermektedir. Toplanan veriler, rapor hazırlaması sürecinde analiz edilecek ve sonuçlanacaktır. Bu sebeple verilerin güncelliği, raporun verimini ve kullanışlılığını olumlu etkileyecektir. Bu nedenle, veri toplama süreci planlanırken yeterli zaman ve kaynak ayrılmalıdır.

 2. Veri Analizi:

  Toplanan güncel verileri inceleyin ve yorumlayın. Üretilen içeriklerden hangilerinin etkileşim aldığı veya gelen mesajların içerikleri ve yoğunluğu gibi durumları analiz etmek stratejilerin geliştirilmesine ve yol haritası oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

 3. Rapor Düzenleme:

  Rapor düzenleme, veri analizi sonuçlarını kolay anlaşılır ve sunulabilir hale getirmek için yapılan bir süreçtir. Görseller, tablolar ve diğer değişkenlerle verilerin anlamlandırılması için hazırlanan raporlar birleştirilir. Rapor, belirli bir format veya şablon oluşturularak düzenlenmeli ve markanın performans ve etkileşimler hakkında anlamlı ve bütüncül bilgiler içermelidir. Düzenlenen raporun kapsamı, anlaşılırlığı ve kullanışlılığı açısından diğer raporların oluşturulması için önemlidir. Rapor oluşturulduktan sonra bir yol haritası olması açısından sonuçlar, avantajlar, dezavantajlar veya öneriler gibi stratejiye katkısı olacak bilgiler eklenmelidir.

Sosyal Medya Raporları Neden Önemlidir?

Sosyal medya raporu sonuçları sizi gelecek stratejilere hazırlamak için son derece önemlidir. Hazırlanan raporlar açık ve anlaşılır bir dil ile hazırlandığında ortaya çıkan sonuçlar geleceğe dair yeni stratejiler için fırsat yaratır.  Dolayısıyla da var olan stratejilerinizi geliştirmenize ön ayak olur. Oluşturulan raporlar tüm sosyal medya parametrelerini kapsadığı için markalara;

 • Hedef Kitleye Ulaşma
 • Reklam Verimliklerinde Kolay Ölçümleme
 • Rakip Analizi Yapma
 • İçerik Gelişimi ve Yönetimi

gibi konularda strateji oluştururken avantaj sağlayacaktır. Sosyal medya da var olmak oldukça önemlidir. Başlıca bu sebeplerden dolayı, sosyal medya raporu markalar için önemli bir araçtır. Günümüz de markaların kendi hedef kitlesine uygun sosyal medya platformlarında içerik üretmesi, elde edilen dönüşümlerin takibi için sosyal medya raporlaması yapması markaların verdiği hizmet veya ürünün kendisi kadar önemli bir hale gelmiştir.

 

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.

Sizi Tanımak, En İyi Teklifi Oluşturmak İstiyoruz.